手动式压力调节阀

手动式压力调节阀

Shop
 • Qn = 250 l/min
 • 隔膜阀
 • 涡形装置
 • 带铝材基体的涡形装置
 • Qn max. 6500 l/min
 • G 1/4 ... G 1/2
 • 结构宽度 58 mm ... 82 mm
 • 金属外壳
 • 圆形精密调压阀
 • Qn max. 2000 l/min
 • G 1/4
 • 结构宽度 50 mm ... 58 mm
 • 塑料外壳
 • 方形精密调压阀
 • Qn max. 70 l/min
 • 结构宽度 17 mm
 • 用于配电盘安装的活塞调压阀
 • Qn max. 750 l/min
 • 结构宽度 11 mm ... 25 mm
 • 用于可直接拧紧气缸的节能阀
 • Qn max. 900 l/min
 • 结构宽度 60 mm ... 100 mm
 • 用于压力气动调节的座阀